Trwa ładowanie danych ...
Autor miesiąca
dream on
News
2016/03/01   Autor miesiąca
Kolejną laureatką konkursu "Autor miesiąca" zostaje dream on. Gratulujemy!

Administrator PhotoVision
Czytaj dalej
Polecana fotografia
urg
2711
Fotografia wyrożniona
przez Zespół PhotoVision.

W Galerii od 2014-07-11
Portal
PhotoVision to moderowany portal dedykowany miłośnikom fotografii, umożliwiający publikację własnych zdjęć, opiniowanie i ocenianie, a także swobodne dyskusje nie tylko na tematy fotograficzne.
Czym zatem różni się od wielu innych obecnych w sieci?
Czytaj dalej
Portal
PhotoVision to moderowany portal dedykowany miłośnikom fotografii, umożliwiający publikację własnych zdjęć, opiniowanie i ocenianie, a także swobodne dyskusje nie tylko na tematy fotograficzne.

Czym zatem różni się od wielu innych obecnych w sieci?
Otóż, posiada on o wiele bardziej rozbudowane mechanizmy anonimowości, dzięki którym znane przypadłości innych, podobnych tematycznie serwisów internetowych, skutecznie zniechęcające do aktywnego uczestnictwa, mają szanse zostać tu mocno ograniczone.
Czytaj dalej
Najnowsze fotografie w Galerii
0
0
2017-03-01
Anita
0
0
2017-03-01
Anita
0
0
2017-02-21
Anita
0
0
2017-02-21
Agnieszka
0
0
2016-10-20
The Harem King
0
0
2016-09-06
Anita
0
0
2016-09-04
Dachowe Opowieści
0
0
2016-06-27
........
0
0
2016-06-27
...
0
0
2016-06-17
0
0
2016-05-29
0
0
2016-05-29
Kaziu
0
0
2016-05-16
Wieży Gięcie
0
0
2016-04-30
...
0
0
2016-04-28
(......)
Pokaż więcej fotografii
Fotografie wyróżnione przez Zespół PhotoVision
1
0
2015-06-29
0
0
2015-07-15
nighthouse
0
0
2015-05-04
kowal bezskrzydły
0
1
2015-04-09
Układ Zamknięty
0
1
2014-12-19
The coffee time...
0
0
2014-11-23
0
0
2015-05-03
Nie.
0
1
2015-01-19
2
1
2014-12-22
displacement
0
0
2015-01-04
Snowdonia
0
0
2014-12-25
Casa Batllo
0
1
2014-12-18
Pościg.
0
0
2014-11-21
***
0
1
2014-12-10
.
0
1
2015-01-29
the Joker
Pokaż więcej fotografii
Fotografie docenione przez Użytkowników
0
0
2017-02-21
Agnieszka
0
0
2017-02-21
Anita
0
0
2016-10-20
The Harem King
0
0
2016-09-06
Anita
0
0
2016-09-04
Dachowe Opowieści
0
0
2016-05-16
Wieży Gięcie
0
0
2016-04-18
Królowie życia.
0
0
2016-03-11
^^^
0
0
2016-02-14
...
0
0
2016-02-10
coś ty kotku chciał...?
0
0
2016-01-26
waiting for you ...
0
2
2016-01-10
0
0
2015-12-27
0
0
2015-12-20
Polin
0
0
2015-12-18
Kapelusz :)
Pokaż więcej fotografii
Logowanie
Zapamiętaj login i hasło
na tym komputerze
Zmiana tła
Wybierz tło, na jakim chcesz mieć wyświetlaną treść portalu. Jeżeli zmiana nie przyniesie rezultatu, należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl F5, aby wyczyścić cache przeglądarki.
stalowe gładkie
stalowy gradient
grafitowe gładkie
grafitowy gradient
kolorowy gradient
Rejestracja
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez portal PhotoVision
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Regulamin

 1. Definicje
 2. PhotoVision
  Portal PhotoVision dedykowany miłośnikom fotografii, umożliwiający publikację i opiniowanie zdjęć.
  Administrator
  New Vision Studio Internetowe Rafał Rudomina, NIP 9462381231, REGON 060109049, właściciel Portalu.
  Użytkownik
  Osoba fizyczna posiadająca Konto na Portalu.
  Regulamin
  Niniejszy regulamin PhotoVision.
  Moderator
  Wyznaczony przez Administratora Użytkownik, sprawujący nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
  Fotografia (Zdjęcie)
  Plik graficzny powstały przy użyciu szeroko pojętych technik fotograficznych lub stworzony od podstaw w programie do obróbki grafiki komputerowej.
  Konto
  Część Portalu udostępniona Użytkownikowi, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym Fotografie, a także informacje o jego działaniach.
  Login i Hasło
  Unikalna para danych umożliwiająca jednoznaczną weryfikację Użytkownika Portalu. Loginem może być Adres E-mail lub nick Użytkownika.
  Adres E-mail Użytkownika
  Konto poczty elektronicznej, zdefiniowane przez Użytkownika w ramach Konta.
  Rejestracja
  Procedura zakładania konta.
 3. Warunki uczestnictwa
 4. 2.01 Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna.
  2.02 Zarówna Rejestracja na Portalu jak i uczestnictwo odbywające się na zasadach ogólnych jest bezpłatne.
  2.03 Rejestracja na Portalu polega na poprawnym wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego danymi zgodnymi z aktualnym stanem, a następnie zatwierdzeniu procesu przyciskiem "OK".
  2.04 Aktywacja Konta na Portalu polega na potwierdzeniu Rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości wysłanej na Adres E-mail Użytkownika tuż po zakończeniu procesu Rejestracji. Proces aktywacji Konta dotyczy wszystkich Użytkowników. W przypadku, gdy Użytkownik nie aktywuje konta przed upływem 7 dni od daty wysłania wiadomości, jego Konto może zostać skasowane.
  2.05 Użytkownicy nabywają pełnię praw do korzystania z Portalu z chwilą dokonania aktywacji Konta.
  2.06 Proces logowania się do Konta Użytkownika następuje w wyniku wpisania poprawnego Adresu E-mail lub nicka Użytkownika, zamiennie pełniących funkcję Loginu, oraz Hasła do formularza logowania i zatwierdzenia przyciskiem "OK".
  2.07 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Portalu.
  2.08 Użytkownik nie może udostępniać swojego Hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Portalu albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym fakcie Administratora.
  2.09 Zabronione jest wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Portalu.
 5. Aktywność Użytkowników
 6. 3.01 Administrator udostępnia Użytkownikom w ramach Portalu paletę narzędzi umożliwiających publikowanie Fotografii, opiniowanie, ocenianie oraz dyskutowanie.
  3.02 Portal jest serwisem moderowanym, co oznacza, że Moderatorzy w ramach swoich uprawnień pilnują przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkowników.
  3.03 Użytkownik może publikować na Portalu wyłącznie te Fotografie, do których posiada autorskie prawa majątkowe. Użytkownik publikując Fotografię oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia, a w przypadku prezentowania wizerunku osób, że posiada ich zgodę na publikację wymaganą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
  3.03 Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikację Fotografii oraz wszelkich innych treści autorstwa Użytkownika, które zostały opublikowane na Portalu. Licencja udzielana jest na czas zarejestrowania Użytkownika na Portalu i obejmuje następujące pola eksploatacji: publikacje na stronach Portalu, użycie Fotografii lub innych treści w celach związanych z promocją Portalu.
  3.04 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Netykiety, w szczególności do zachowywania kultury wypowiedzi, nie prowokowania, nie atakowania i nie obrażania Użytkowników w opiniach, komentarzach, czy innych treściach udostępnianych przez Portal.
  3.05 Treści nie spełniające postanowień punktu 3.04 powyżej mogą zostać tymczasowo zablokowane w procesie moderacji bądź zablokowane na stałe przez Administratora.
  3.06 Opublikowane na Portalu Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, zawierać treści powszechnie uznanych za obraźlwe, ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.
  3.07 Fotografie nie spełniające postanowień punktu 3.06 powyżej mogą zostać tymczasowo zablokowane w procesie moderacji bądź zablokowane na stałe przez Administratora.
  3.08 Prace nie będące Fotografiami lub też prace błędnie skategoryzowane mogą zostać zablokowane lub przeniesione do odpowiednich kategorii przez Administratora bądź Moderatora.
  3.09 Ze względu na zasadę anonimowości Fotografii, szczegółowo opisaną w Załączniku 1 "Zasady Funkcjonowania Portalu", niedopuszczalne jest publikowanie Fotografii zawierających podpis, logo lub inny znak graficzny identyfikujący autora.
 7. Wymagania techniczne
 8. 4.01 Portal udostępniony jest wszystkim odwiedzającym w sieci Internet za pośrednictwem przeglądarki stron WWW pod domeną www.photovision.pl.
  4.02 Przeglądarki stron WWW umożliwiające poprawne wyświetlanie zawartości Portalu to:
  - Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0,
  - Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.6,
  - Opera w wersji co najmniej 11.10,
  - Google Chrome w wersji co najmniej 6.0,
  - Safari w wersji co najmniej 5.0.
  Wszystkie wyżej wymienione przeglądarki stron WWW powinny mieć włączoną obsługę skryptów JavaScript, Kaskadowych Arkuszy Stylów poziomu 3 (CSS3) oraz plików cookies.
  4.03 Portal może zawierać aktywne banery reklamowe audiowizualne bądź tylko wizualne.
  4.04 Administrator nie stosuje na stronach Portalu technologii Adobe Flash z wyjątkiem banerów, o których mowa w punkcie 4.03.
  4.05 Warunkiem koniecznym korzystania z usług Portalu jest posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu E-mail Użytkownika.
 9. Reklamacje
 10. 5.01 Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji o ile uważa, że usługi świadczone przez Portal są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.
  5.02 Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Portalu. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  5.03 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5.04 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5.05 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na Adres E-mail Użytkownika.
 11. Postanowienia końcowe
 12. 6.01 Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Portalu. Rezygnację należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Portalu. Administrator dokonuje zamknięcia Konta Użytkownika w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku o rezygnację.
  6.02 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator ma prawo do tymczasowej blokady Konta w trybie natychmiastowym lub całkowitego zamknięcia Konta. Administrator wysyła na Adres E-mail Użytkownika wezwanie do zaprzestania naruszeń ww. postanowień Regulaminu. Całkowita blokada Konta następuje po upływie 7 dni od daty wysłania wezwania, o ile Użytkownik nie zastosował się do jego treści.
  6.03 Administrator ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie, które jest zobowiązany opublikować na Portalu w formie tekstu jednolitego, jako nowy Regulamin i poinformować o zmianie Regulaminu w "Aktualnościach" na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  6.04 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  6.05 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2014 r.
Załącznik nr 1 - Zasady funkcjonowania Portalu
 1. Definicje
 2. Panel Zarządzania
  Moduł, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać własnym Kontem.
  Selekcja
  Część Portalu, do której tymczasowo trafiają nowo dodane Fotografie. Użytkownicy swoimi ocenami decydują o miejscu docelowym dla Fotografii. Miejscem docelowym może być Galeria bądź Portfolio autora Fotografii.
  Galeria
  Główna część Portalu, gromadząca najwyżej ocenione przez Użytkowników Fotografie. Fotografie te pozytywnie przeszły etap Selekcji.
  Portfolio
  Część profilu Użytkownika, gdzie publikowane są jego Fotografie.
  Kawiarenka
  Wielowątkowy panel dyskusyjny udostępniony Użytkownikom do wymiany poglądów nie tylko na tematy związane z fotografią.
  Opinia
  Rozbudowana wypowiedź publikowana przez Użytkownika pod Fotografią (serią Fotografii) innego Użytkownika, zawierająca własne przemyślenia, prezentująca swój punkt widzenia, wytykająca ewentualne błędy i zawierająca wskazówki dotyczące tej Fotografii (serii Fotografii).
  Wpis
  Komentarz publikowany w Kawiarence.
  Ranga Użytkownika
  Aktualny status przyznawany Użytkownikowi w skali od 0 do 6, determinowany ilością punktów zdobytych przez Użytkownika.
  Slot
  Wolna przestrzeń do umieszczenia Fotografii w Selekcji. Jeden slot = miejsce na jedno Zdjęcie lub serię Zdjęć.
 3. Publikacja Fotografii
 4. B1.01 Użytkownik ma możliwość opublikowania pojedynczej Fotografii, jak również serii Fotografii składającej się minimalnie z dwóch a maksymalnie z ośmiu Zdjęć. Zasady opiniowania, komentowania i oceniania serii Fotografii są tożsame z zasadami dla pojedynczej Fotografii.
  B1.02 W procesie umieszczania Fotografii (serii Fotografii) na Portalu, Użytkownik powinien wskazać wszystkie kategorie, do których pasuje Fotografia (seria Fotografii), z zastrzeżeniami iż:
  - kategorię "Reportaż" można przypisać wyłącznie serii fotografii,
  - kategorię "Akt" mogą przypisywać wyłącznie Użytkownicy, którzy w danej chwili mają ukończone 18 lat,
  - prace stworzone od podstaw w programie do obróbki grafiki komputerowej powinny mieć przypisaną kategorię "Grafika",
  - Fotografie powstałe z połączenia dwóch lub więcej różnych Fotografii powinny mieć przypisaną kategorię "Fotomontaż".
  B1.03 Portal przyjmuje wyłącznie Fotografie zapisane w formacie JPG (JPEG).
  B1.04 Pliki JPG (JPEG) podlegają następującym ograniczeniom:
  maksymalna waga minimalne wymiary maksymalne wymiary
  pojedyncza Fotografia standardowa 850 KB 700 pikseli na 600 pikseli 1400 pikseli na 1050 pikseli
  Fotografia standardowa w serii 450 KB 700 pikseli na 600 pikseli 1400 pikseli na 1050 pikseli
  pojedyncza Fotografia panoramiczna 1 MB 1401 pikseli na 600 pikseli 1900 pikseli na 1000 pikseli
  Fotografia panoramiczna w serii 500 KB 1401 pikseli na 600 pikseli 1900 pikseli na 1000 pikseli
  B1.05 Po umieszczeniu Fotografii (serii Fotografii) na serwerze, Użytkownik wybiera, czy zdjęcie powinno bezpośrednio trafić do Selekcji (Fotografia publiczna), czy też zostać zapisane w Portfolio jako Fotografia prywatna.
  B1.06 W przypadku wybrania opcji "Fotografia prywatna", Zdjęcie przechodzi bezpośrednio do Portfolio z pominięciem etapu Selekcji. Fotografia prywatna nigdy nie trafi do Galerii. Będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających Portal wyłącznie z poziomu Portfolio autora Fotografii.
  B1.07 W przypadku wybrania opcji "Selekcja", Fotografia zostaje opublikowana w Selekcji, a pozostali Użytkownicy uzyskują możliwość wystawiania Opinii na jej temat oraz oceniania jej wartości fotograficznej według własnego uznania.
  B1.08 Nie ma możliwości zablokowania oceniania Fotografii znajdujących się w Selekcji. Wystawianie ocen jest wyłączone jedynie dla Fotografii prywatnych.
  B1.09 Zarówno Fotografie publiczne, jak i prywatne mogą być opiniowane. Użytkownik ma możliwość w obu przypadkach wyłączyć wątek kawiarniany, czyli uniemożliwić publikację Wpisów pod swoimi Fotografiami.
  B1.10 Fotografia w Selekcji widnieje jako anonimowa, celem zmaksymalizowania poziomu obiektywizmu Użytkowników podczas opiniowania i oceniania. W okresie anonimowości Fotografii ukryta jest również pozycja "Aparat fotograficzny" w sekcji "Dane EXIF".
  B1.11 Autor Fotografii ma możliwość edycji parametrów Fotografii, w tym: kategorii, odcienia tła, tytułu, czy opisu z poziomu własnego Panelu Zarządzania.
 5. Oceny Fotografii
 6. C1.01 Wszystkie Fotografie opublikowane zarówno w Selekcji, jak i w Galerii mogą być oceniane przez Użytkowników w 5-stopniowej skali:
  1. Jestem pod wrażeniem
  2. Podoba mi się
  3. Odczucia neutralne
  4. Nie podoba mi się
  5. Zdjęcie nie pasuje do Galerii
  C1.02 Jeden Użytkownik może ocenić wybrane Zdjęcie tylko raz. Po wybraniu oceny, nie ma możliwości jej korekty, ani usunięcia. Użytkownik nie ma możliwości oceniania własnych Fotografii.
  C1.03 Liczba punktów przypisana wybranej ocenie jest zmienna i zależy m.in. od Rangi Użytkownika oraz od faktu, czy Fotografia jest w okresie anonimowości, czy też jej autor został już ujawniony.
  C1.04 Fotografia może przebywać w Selekcji maksymalnie 7 dni od momentu umieszczenia jej tam przez Użytkownika. W tym czasie algorytm na bieżąco na podstawie wystawianych przez Użytkowników ocen wylicza aktualną liczbę punktów dla Fotografii.
  C1.05 Jeżeli po upływie 7 dni przebywania w Selekcji fotografia uzyska liczbę punktów:
  - wyższą lub równą 1,00 - awansuje do Galerii,
  - z przedziału otwartego (-2,50; 1,00) - trafia do Portfolio jej autora,
  - niższą bądź równą -2,50 - zostaje automatycznie usunięta.
  C1.06 W przypadku, gdy Fotografia, na podstawie ocen Użytkowników, trafia z Selekcji do Portfolio, a liczba punktów zawiera się w przedziale otwartym (-1,00; 1,00), jej autor ma możliwość ponownego umieszczenia Fotografii w Selekcji, jednak nie wcześniej niż 30 dni od momentu "spadku" Fotografii do Portfolio.
  C1.07 Użytkownik ma możliwość podjęcia maksymalnie trzech prób umieszczenia Fotografii w Galerii poprzez etap Selekcji, o ile po każdej próbie zostaną spełnione warunki opisane w punkcie C1.06 powyżej.
  C1.08 Fotografia, która na mocy ocen Użytkowników, po upływie 7-dniowego okresu przebywania w Selekcji uzyska liczbę punktów zawierającą się w przedziale otwarto-domkniętym (-2,50; -1,00] trafia permanentnie do Portfolio jej autora, bez możliwości awansu do Galerii.
  C1.09 Fotografia publiczna może szybciej opuścić Selekcję:
  1. o ile suma wag (sił głosów) Użytkowników ją oceniających osiągnie lub przekroczy wartość stanowiącą 50% aktualnej sumarycznej liczby wag (sił głosów) wszystkich Użytkowników lub osiągnie wartość 25, w przypadku fotografii umieszczonych w Selekcji po raz pierwszy,
  2. o ile suma wag (sił głosów) Użytkowników ją oceniających osiągnie lub przekroczy wartość stanowiącą 20% aktualnej sumarycznej liczby wag (sił głosów) wszystkich Użytkowników lub osiągnie wartość 10, w przypadku fotografii umieszczonych w Selekcji po raz drugi lub trzeci.
  Jej dalsza droga uzależniona jest od liczby punktów jaką wówczas uzyska - wg kryteriów opisanych powyżej.
  C1.10 Fotografia, która awansowała z Selekcji do Galerii przechodzi przez 3-dniowy okres warunkowy, rozpoczynający się w chwili jej awansu. Jeżeli w tym okresie liczba punktów Fotografii spadnie do poziomu 0,50 lub niższego, Zdjęcie dostaje cofnięte do Portfolio autora. Wówczas autor ma możliwość podjęcia ponownej próby umieszczenia Fotografii w Galerii zgodnie z procedurą opisaną w punktach C1.06 i C1.07 powyżej.
  C1.11 Fotografia z Galerii, podczas 3-dniowego okresu warunkowego wciąż utrzymuje status Fotografii anonimowej. Autor zostaje ujawniony po zakończeniu okresu warunkowego, tj. maksymalnie 10 dni po opublikowaniu Fotografii w Selekcji.
  C1.12 Wszystkie oceny przyznane Fotografii po zakończeniu okresu anonimowości mają wartość obniżoną do 25% wartości ocen przyznanych w czasie trwania okresu anonimowości.
  C1.13 Wszystkie oceny przyznane Fotografii są anonimowe. Zarówno Użytkownicy oceniający, jak i autorzy ocenianych prac nie mają dostępu do listy poszczególnych ocen. Autor Fotografii ma wgląd jedynie do sumarycznej liczby punktów za Fotografię, o ile Fotografia nie znajduje się aktualnie w Selekcji.
  C1.14 Fotografia z Galerii, której liczba punktów osiągnie poziom 2,25 lub wyższy zostanie uhonorowana awansem do działu "Fotografie docenione przez Użytkowników" i symbolem gwiazdki. Nagroda ta nie podlega anulacji, nawet w przypadku późniejszego zmniejszenia się liczby punktów poniżej ustalony wyżej próg.
  C1.15 Fotografie, które zyskają uznanie w gronie Zespołu PhotoVision, zostają uhonorowane awansem do działu "Fotografie wyróżnione przez Zespół PhotoVision" i opatrzone symbolem wstążki-rozety. Decyzje Zespołu PhotoVision są ostateczne i nie podlegają naciskom z zewnątrz.
 7. Opinie i Wpisy
 8. D1.01 Każdy Użytkownik od momentu aktywacji Konta zyskuje możliwość opiniowania Fotografii, komentowania w Kawiarence i na forum.
  D1.02 Opinie nie mogą być wystawiane własnym Fotografiom.
  D1.03 Użytkownik ma prawo do wystawienia tylko jednej Opinii o danej Fotografii, może natomiast publikować nieograniczoną liczbę Wpisów.
  D1.04 Każda nowa Opinia jest publikowana jako anonimowa. Okres anonimowości trwa 7 dni i liczony jest od momentu wystawienia Opinii.
  D1.05 W okresie anonimowości Opinii Użytkownicy, z wyjątkiem autora Opinii, mają prawo ocenić tę Opinię pod kątem merytorycznym według własnego uznania. Do ich dyspozycji zostaje oddana dwustopniowa skala ocen:
  +1 pkt - aprobata Opinii - ocena pozytywna,
  -1 pkt - odrzucenie Opinii - ocena negatywna
  D1.06 Aktualna sumaryczna liczba punktów za Opinię zostaje ujawniona autorowi Opinii tuż po oddaniu głosu przez Użytkownika.
  D1.07 Po 7 dniach od daty publikacji Opinii ocenianie zostaje zablokowane, wyświetlona zostaje końcowa suma punktów, a autor Opinii zostaje ujawniony.
  D1.08 Kawiarenka jest podzielona na wątek bieżący, niezależny od Fotografii, oraz na wątki pod konkretnymi Fotografiami.
  D1.09 We wszystkich wątkach kawiarnianych Użytkownicy mają możliwość swobodnego wypowiadania się z zachowaniem postanowień Regulaminu.
 9. Punktacja Użytkowników
 10. E1.01 Użytkownicy za swoją aktywność na Portalu otrzymują punkty, których ilość ma istotny wpływ na posiadaną Rangę.
  E1.02 Szczegółowa punktacja Użytkowników przedstawia się następująco:
  l.p. akcja punkty
  1. Dla autora Fotografii, która awansowała do Galerii. Późniejsza ewentualna degradacja Fotografii
  do Portfolio nie powoduje odjęcia punktów.
  5,00
  2. Jednorazowa bonifikata dla autora Fotografii, która osiągnęła lub przekroczyła pułap 2,25 punktów,
  czyli uzyskała awans do "Fotografii docenionych przez Użytkowników".
  3,00
  3. Dla Użytkownika za przyznanie oceny Fotografii 0,20
  4. Dla Użytkownika wystawiającego Opinię, której końcowa suma punktów, tj. suma punktów uzyskana
  po zakończeniu okresu anonimowości, jest:
   
    - większa lub równa 5 (Opinia oceniona pozytywnie) 5,00
    - większa lub równa 1 i mniejsza lub równa 4 (Opinia oceniona pozytywnie) 4,00
    - większa lub równa -4 i mniejsza lub równa 0 (Opinia oceniona negatywnie) 1,00
  5. Bonus dla autora pierwszej Opinii pod daną Fotografią, pod warunkiem, że końcowa suma punktów
  dla tej Opinii będzie większa bądź równa 1, tj. Opinia będzie oceniona pozytywnie.
  3,00
  6. Dla Użytkownika, który oceni (zaaprobuje lub odrzuci) Opinię innego Użytkownika:  
    - o swojej Fotografii 1,00
    - o cudzej Fotografii 0,20
  7. Karne punkty dla autora Fotografii bezpowrotnie wymoderowanej przez Administratora. -5,00
  8. Karne punkty dla autora Opinii bezpowrotnie wymoderowanej przez Administratora. -3,00
  9. Karne punty dla autora Wpisu bezpowrotnie wymoderowanego przez Administratora. -3,00
  E1.03 Punkty zdobywane za wystawianie Opinii i ocen, tj. wszystkie punkty z pozycji 3-6 z tabeli w punkcie E1.04 powyżej doliczane są Użytkownikowi do tzw. punktów bonusowych.
  E1.04 Każde 20,00 punktów bonusowych aktywuje jeden Slot bonusowy.
  E1.05 Maksymalna liczba dostępnych jednocześnie Slotów bonusowych dla jednego Użytkownika wynosi 5.
  E1.06 Wykorzystanie Slotu bonusowego redukuje sumę zebranych punktów bonusowych o 20,00.
 11. Rangi Użytkowników
 12. F1.01 Użytkownicy wraz ze wzrostem ilości zgromadzonych punktów uzyskują coraz to wyższą Rangę.
  F1.02 Na Portalu zdefiniowanych jest 7 Rang w skali 0-6, graficznie przedstawionych w postaci gwiazdek.
  F1.03 Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik otrzymuje początkową Rangę 0.
  F1.04 Administrator zastrzega sobie prawo zaproszenia do Portalu nowych Użytkowników i przydzielenia im początkowej Rangi 1, z tym zastrzeżeniem, iż początkowa suma punktów dla zaproszonego Użytkownika będzie wynosić 0.
  F1.05 Użytkownik o Randze 0 posiada wszystkie standardowe Uprawnienia za wyjątkiem wystawiania Ocen zarówno Fotografii, jak i Opinii.
  F1.06 Każda kolejna Ranga zwiększa siłę głosu (wagę) Użytkownika, a także standardową liczbę Slotów do wykorzystania w okresie jednego tygodnia. Szczegóły opisuje poniższa tabela:
  Ranga siła głosu (waga) liczba Slotów
  tygodniowo
  0 brak 2
  1 1 2
  2 2 3
  3 3 3
  4 5 4
  5 8 4
  6 12 5
  F1.07 Siła głosu (waga) Użytkownika obejmuje jedynie Oceny Fotografii.
  F1.08 Zasady awansu Użytkownika w hierarchii Rang określone są następująco:
  awans do Rangi wymagana liczba
  punktów
  min. wymagana ilość
  Zdjęć w Galerii
  min. wymagana śr.
  punktów za Zdjęcia
  min. wymagana ilość Opinii
  ocenionych pozytywnie
  1 50 4 brak 1
  2 200 12 brak 3
  3 500 24 brak 6
  4 1 500 60 1,00 15
  5 3 000 120 1,00 30
  6 6 000 240 1,00 60
  F1.09 Jeżeli po awansie Użytkownika do Rangi 4 lub wyższej warunek minimalnej średniej punktów za Fotografie zdefiniowany w tabeli w punkcie F1.08 powyżej nie będzie spełniony, Ranga Użytkownika nie zostanie obniżona, jednakże fakt ten uniemożliwi ewentualny awans do kolejnej Rangi.
  F1.10 Administrator zastrzega sobie prawo awansowania do Rangi 1 Użytkowników, którzy nie spełnili wszystkich wymogów wyszczególnionych w tabeli w punkcie F1.08 ale umieścili co najmniej 6 Fotografii w Galerii.
  F1.11 Użytkownik, w wyniku otrzymania punktów ujemnych, może zostać zdegradowany do niższej Rangi.
  F1.12 Administrator zastrzega sobie prawo do karnego obniżenia Rangi Użytkownikom za naruszenia postanowień Regulaminu.
 13. Moderacja
 14. G1.01 Głównym Moderatorem Portalu jest Administrator
  G1.02 Moderatorzy mają prawo do tymczasowego blokowania Kont Użytkowników, Fotografii, Opinii i Wpisów, które w sposób bezsporny naruszają postanowienia Regulaminu. Decyzję o całkowitej blokadzie podejmuje Administrator.
  G1.03 Użytkownicy, których Fotografia, Opinia bądź Wpis zostały całkowicie zablokowane zostają obciążeni punktami karnymi zgodnie z pozycjami 7-9 tabeli w punkcie E1.02 powyżej.
  G1.04 Każdy z Użytkowników ma możliwość samodzielnego zgłoszenia Konta Użytkownika, Fotografii lub Wpisu do moderacji,
  G1.05 Dodatkowo Portal ma wbudowany mechanizm moderacji uruchamiany przez samych Użytkowników polegający na włączaniu tymczasowej blokady po osiągnięciu odpowiedniej ilości unikalnych zgłoszeń. Mechanizm ten jest uruchamiany w przypadku zgłoszeń do moderacji Fotografii, Opinii i Wpisów. Liczbę zgłoszeń reguluje tabela:
  tymczasowa blokada Fotografii po 15 zgłoszeniach do moderacji
  tymczasowa blokada Opinii po 10 zgłoszeniach do moderacji
  tymczasowa blokada Wpisu po 10 zgłoszeniach do moderacji
 15. Postanowienia końcowe
 16. H1.01 Użytkownik podczas pierwszego logowania do Portalu podejmuje decyzję, czy będzie posługiwał się pseudonimem, czy imieniem i nazwiskiem. Wybór ten można dowolnie zmieniać z poziomu Panelu Zarządzania.
  H1.02 Do statystyk punktowych Użytkownika dostęp ma jedynie Użytkownik. Dla pozostałych odwiedzających jedynym widocznym parametrem świadczącym o ilości zdobytych punktów przez Użytkownika jest jego Ranga.
  H1.03 Użytkownik ma możliwość szybkiego usunięcia Fotografii nie będącej aktualnie w Selekcji, ani w Galerii lub będącej w Galerii od co najmniej 365 dni z poziomu własnego Panelu Zarządzania. Jeżeli Fotografia figuruje w Galerii krócej niż 365 dni, Użytkownik, celem jej usunięcia, powinien wysłać pisemny wniosek do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na Portalu. Administrator usuwa wskazane Fotografie w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. Nie ma możliwości usunięcia Fotografii aktualnie przebywającej w Selekcji.
  H1.04 Użytkownik nie ma uprawnień do usuwania Opinii i Wpisów.
  H1.05 Administrator ma prawo do oceniania, opiniowania oraz prowadzenia dyskusji w Kawiarence i na forum. Nie ma natomiast uprawnień do publikowania własnych Fotografii.
  H1.05 Siła głosu Administratora jest ustawiana przez algorytmy Portalu automatycznie i jest zawsze o jedną Rangę wyższa od aktualnie najwyższej Rangi na Portalu przy założeniu, że nie może to być Ranga wyższa niż 6.
Załącznik nr 2 - Polityka prywatności
 1. Dane osobowe
 2. A2.01 Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  A2.02 Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) jest Home.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000408817 z kapitałem zakładowym w kwocie 2.000.000 złotych, REGON 811158242, NIP 852-21-03-252.
 3. Polityka cookies
 4. B2.01 Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  B2.02 Portal wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkowników i nie zbiera żadnych innych informacji o Użytkowniku w sposób automatyczny. Dla Portalu mogą być wykorzystywane różne pliki cookies, jednak działanie to nie służy ani zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Zmiana konfiguracji spowoduj jednak utratę dostępu do niektórych funkcji Portalu.
  B2.03 Pliki cookies na Portalu są wykorzystywane w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu, a w szczególności - pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową odpowiednio dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Portalu, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać ponownie Loginu i Hasła na każdej podstronie Portalu.
  B2.04 Większość używanych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies. Użytkownik może jednak może tak ustawić przeglądarkę, by prośby o przechowanie cookies były całkowicie odrzucane lub tylko wybrane były przechowywane. Można to zrobić zmieniając ustawienia w przeglądarce. Zanim jednak Użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia, powinien pamiętać, że wiele cookies ułatwia korzystanie ze strony. Ich całkowite wyłączenie może wpłynąć na to, jak strony internetowe Portalu będą się wyświetlać w przeglądarce.
  B2.05 Administrator informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Portalem, w logach systemowych pojawiają się:
  • informacje o numerze (w tym o identyfikatorze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika,
  • czas połączenia z Portalem,
  • inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Portalu.
  B2.06 Administrator w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  B2.07 Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
 5. Powiadomienia i alerty
 6. C2.01 Użytkownik ma prawo włączyć/wyłączyć w swoim Panelu Zarządzania opcję wysyłania powiadomień i alertów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie Rejestracji.

Aktywacja konta
Nick może zawierać wyłącznie angielskie znaki alfanumeryczne, myślniki oraz spacje.
Liczba znaków powinna mieścić się w przedziale od 2 do 25.
Nick (obok adresu e-mail) będzie loginem do Twojego konta.
Hasło może się składać wyłącznie z angielskich znaków alfanumerycznych
oraz następujących znaków specjalnych: ! @ # $ % & * . _ .
Wymagana jest przynajmniej jedna litera i jedna cyfra.
Liczba znaków powinna zawierać się w przedziale od 8 do 20.
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
E-mail ten (obok nicka) będzie jednocześnie loginem do Twojego konta.
Przepisz kod weryfikacyjny z obrazka obok. Opcja będzie działać, o ile została włączona obsługa Cookies w przeglądarce.
Pamiętaj! Nigdy nie zapamiętuj swoich danych na obcych komputerach!
Opcja będzie działać, o ile została włączona obsługa Cookies w przeglądarce.
Pamiętaj! Nigdy nie zapamiętuj swoich danych na obcych komputerach!
Twój nick lub e-mail podane w procesie rejestracji. Twój nick lub e-mail podane w procesie rejestracji. Nick może zawierać wyłącznie angielskie znaki alfanumeryczne, myślniki oraz spacje.
Liczba znaków powinna mieścić się w przedziale od 2 do 25.
Nick (obok adresu e-mail) będzie loginem do Twojego konta.
Twój nick lub e-mail podane w procesie rejestracji.

Trwa przetwarzanie danych ...